Bhuni Gobi Matar (House Speciality)

Bhuni Gobi Matar (House Speciality)

Stir fry cauliflower peas, turmeric, Indian spices